Vận tốc ánh sáng trong chân không

Vật lý 11.Vận tốc ánh sáng trong chân không. Hướng dẫn chi tiết.

c

Vận tốc của photon ánh sáng chuyển động trong chân không, giảm khi đi qua các môi trường trong suốt.

Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu , được ứng dụng trong các hệ thức Einstein.

Kỹ thuật đo bằng hốc cộng hưởng và giao thoa kế laser đã giúp cho việc đo vận tốc ánh sáng chính xác hơn. Năm 1972. vận tốc ánh sáng được đo có giá trị 2 997 924 562±11m/s sai số giảm 100 lần sai số trước đó.

hinh-anh-van-toc-anh-sang-trong-chan-khong-62-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ