Biên độ tổng hợp khi nguồn sóng khác biên độ - Vật lý 12

Vật lý 12.Biên độ tổng hợp khi nguồn sóng khác biên độ. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

AM=A12+A22+2A1A2cosφ2-φ1A1-A2AMA1+A2


Nội dung:

AM :Biên độ tổng hợp tại M

AM :Biên độ tổng hợp tại M

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ