Bước sóng của ánh sáng lâm– vật lý 12

Vật lý 12.Bước sóng của ánh sáng lam. Hướng dẫn chi tiết.

λlam

Định nghĩa : Bước sóng của ánh sáng ánh sáng màu lam là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ quan sát được màu lam.Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

hinh-anh-buoc-song-cua-anh-sang-lam-vat-ly-12-328-0

Đơn vị : μm

Kí hiệu : λlam

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ