Chu kì của con lắc lò xo mắc nối tiếp - Vật lý 12

Vật lý 12.Chu kì của con lắc lò xo mắc nối tiếp. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

Tnt


Nội dung:

 

Khái niệm:

Tnt là chu kì của con lắc lò xo mới sau khi mắc các lò xo nối tiếp lại với nhau. Khi lò xo mắc nối tiếp độ cứng sẽ giảm và chu kì sẽ tăng.

 

Đơn vị tính: giây s

 

hinh-anh-chu-ki-cua-con-lac-lo-xo-mac-noi-tiep-vat-ly-12-318-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ