Độ sâu - vật lý 12

Vật lý 12.Độ sâu. Hướng dẫn chi tiết.

d

Định nghĩa : Độ sâu là khoảng từ một vị trí dưới mặt đất đến mặt đất.ví dụ giếng sâu 5m .

Kí hiệu : d

Đơn vị : m

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ