Đường kính của Ngân Hà vào khoảng bao nhiêu?

Dạng bài: Vật lý 6. Ngân Hà to lớn như thế nào? Hướng dẫn chi tiết.

Đề:

Đường kính của Ngân Hà vào khoảng bao nhiêu?

Xem câu trả lời

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị