Góc khúc xạ của ánh sáng vàng - Vật lý 12

Vật lý 12. Góc khúc xạ của ánh sáng vàng. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

rvàng


Nội dung:

 

Khái niệm:

Góc khúc xạ của ánh sáng vàng là góc hợp bởi tia khúc xạ của ánh sáng màu vàng và pháp tuyến khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

 

Đơn vị tính: Degrees ° hoặc Radian (rad)

 

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ