Hằng số khí

Vật lý 10.Hằng số khí. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức

Công thức:

R


Nội dung:

Ý nghĩa : Năng lượng trên mỗi độ tăng nhiệt độ trên mỗi mol.

Hằng số khí R là tích số Avogadro và hằng số Boltzmann.

 R=NA.k 

Được sử dụng trong phương trỉnh Cleperong-Mendeleep, phương trình Nernst.

Henri Victor Regnauglt người có dữ liệu thực nghiệm chính xác về hằng số.

Tin tức

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị