Hiệu điện thế mạch RLC nối tiếp - Vật lý 12

Vật lý 12.Hiệu điện thế mạch RLC nối tiếp. Hướng dẫn chi tiết.

U2=UR2+UL-UC2=IZ2=UR2cos2φU02=U0R2+U0L-U0C2

U Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch V.

UR Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở .V

UL Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm thuần .V

UC Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện V .

cosφ hệ số công suất của mạch

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ