Khoảng cách từ lực đến điểm đang xét - Vật lý 10

Vật lý 10. Khoảng cách từ lực đến điểm đang xét. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

d


Nội dung:

 

Khái niệm: 

d là khoảng cách từ điểm đang xét đến giá của lực.

 

Đơn vị tính: mét (m)

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị