Lực từ

Lực từ là gì? Vật Lý 11. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

Ft


Nội dung:

 

Khái niệm:

Lực từ là lực của từ trường tác dụng lên một vật có mang điện tích chuyển động (ví dụ: khung dây, đoạn dây, vòng dây trong có điện…).

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 

hinh-anh-luc-tu-127-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ