Lực - Vật lý 10

Vật lý 10. Lực là gì? Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

F


Nội dung:

Khái niệm:

Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

 

Đơn vị tính: Newton (N)

hinh-anh-luc-vat-ly-10-37-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ