Ngân hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực nào sau đây?

Dạng bài: Vật lý 6. Các thiên thể trong Ngân Hà liên kết với nhau bằng lực nào? Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement
Đề:

Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực nào sau đây?

Xem câu trả lời
Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ