Nhiệt độ là gì?

Khái niệm nhiệt độ, độ “nóng”, “lạnh” của vật

Tin tức

Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật. 

+  Vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn. 

+  Vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn

 

Tin tức

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị