Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về Ngân Hà?

Dạng bài: Vật lý 6. Đặc điểm của Ngân Hà. Hướng dẫn chi tiết.

Đề:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về Ngân Hà?

Xem câu trả lời
Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị