Tiêu cự của thấu kính

Vật lý 11.Tiêu cự của thấu kính. Hướng dẫn chi tiết.

f

 

Khái niệm:

Tiêu cự của một thấu kính là khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm của thấu kính. 

 

Đơn vị tính: mét (m)

 

hinh-anh-tieu-cu-cua-thau-kinh-173-0

 

 

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ