Ứng dụng véc tơ trượt để giải mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

Vật lý 12.Ứng dụng véc tơ trượt để giải mạch điện xoay chiều. Hướng dẫn chi tiết.

URUL ,URUCUC cung phương UL

Phương pháp véc tơ trượt:

 

hinh-anh-ung-dung-vec-to-truot-de-giai-mach-dien-xoay-chieu-vat-ly-12-714-0

Đi từ trái qua phải : Gặp điện trở vẽ UR theo phương ngang,gặp cuộn cảm thuần vẽ UL theo phương chiều hướng lên ,gặp tụ điện vẽ UC theo phương chiều hướng xuống.Nối điểm đầu và của các véc tơ ta được đoạn là hiệu điện thế của các mạch.

Ứng dụng khi bài toán liên quan đến các U liên tiếp nhau, điện trở ở đầu mạch

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ