Vận tốc của ánh sáng vàng trong môi trường có chiết suất - Vật lý 12

Vật lý 12. Vận tốc của ánh sáng vàng trong môi trường có chiết suất. Hướng dẫn chi tiết.

vvàng

 

Khái niệm:

- Vận tốc của ánh sáng vàng trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc của ánh sáng vàng trong môi trường chân không.

- Trong môi trường chân không, vận tốc của các ánh sáng đơn sắc là như nhau. Khi vào môi trường có chiết suất thì vận tốc của các ánh sáng đơn sắc sẽ khác nhau, vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn các ánh sáng màu còn lại.

 

Đơn vị tính: m/s

 

hinh-anh-van-toc-cua-anh-sang-vang-trong-moi-truong-co-chiet-suat-vat-ly-12-384-0

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ