Vận tốc sau va chạm mềm - vật lý 12

Vật lý 12.Vận tốc sau va chạm mềm. Hướng dẫn chi tiết.

V

Định nghĩa: Va chạm đàn hồi là va chạm mà chúng bị dính với nhau sau đó cùng chuyển động với cùng vận tốc.

Đơn v : m/s

Kí hiệu : V

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ