Cách sử dụng đồng hồ bấm

Đồng hồ bấm giây điện tử, MODE, SPLIT/RESET, START/STOP, đo thời gian

Tin tức

Đồng hồ bấm giây là một thiết bị cầm tay dùng để đo một khoảng thời gian cụ thể. Thời gian sẽ được tính từ lúc đồng hồ được kích hoạt cho đến khi người dùng nhấn nút ngừng. Để đo thời gian bằng đồng hồ bấm giây, đầu tiên chọn chức năng đo phù hợp bằng nút bấm MODE. Nhấn nút SPLIT/RESET để điều chỉnh về số 0. Sử dụng nút START/STOP để bắt đầu đo. Kết thúc đo bằng cách nhấn START/STOP. Đọc kết quả đo qua số chỉ của đồng hồ.

Tin tức

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị