Chọn phát biểu đúng về Ngân Hà và hệ Mặt Trời.

Dạng bài: Vật lý 6. Đặc điểm của Ngân Hà và hệ Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement
Đề:

Chọn phát biểu đúng.

Xem câu trả lời
Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ