Cường độ chiếu sáng - vật lý 12

Vật lý 12.Cường độ chiếu sáng. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

Isáng=PS=P4πR2 W/m2


Nội dung:

Khoảng cách càng xa cường độ chiếu sáng càng giảm

Khoảng cách càng xa cường độ chiếu sáng càng giảm

Tin tức

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị