Tin tức

Điện tích điện tử

Vật lý 10.Điện tích electron. Hướng dẫn chi tiết.

qe

Ý nghĩa : electron mang điện tích âm và không thể chia nhỏ giá trị điện tích này.

Năm 1897, Thomson nghiên cứu sự phóng điện trong chân không đã phát hiện ra tia âm cực mà bản chất là dòng các hạt electron.

Với e là điện tích nguyên tố.

Thí nghiệm giọt dầu rơi của Millikan năm 1909 đã đo ra được điện tích nguyên tố của electron là nhỏ nhất và bằng 1,603.10-19 C.

hinh-anh-dien-tich-electron-54-0hinh-anh-dien-tich-electron-54-1

Trong nguyên tử cân bằng điện số electron bằng số điện tích.

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ