Độ lệch pha của hai sóng tại M - Vật lý 12

Vật lý 12.Độ lệch pha của hai sóng tại M. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

φ=πd2M-d1Mλ=πS2M-S1Mλ


Nội dung:

d2M=S2Md1M=S1M

d2M=S2Md1M=S1M

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ