Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn - Vật lý 12

Vật lý 12.Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.

Tin tức

Công thức:

an


Nội dung:

 

Khái niệm:

- Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn đặc trưng cho sự thay đổi thay đổi nhanh chậm vận tốc về hướng tại một vị trí.

- Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn có phương trùng với dây treo và chiều hướng vào dây.

 

Đơn vị tính: m/s2

 

Tin tức

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tin tức thú vị