Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn - Vật lý 12

Vật lý 12.Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

an


Nội dung:

 

Khái niệm:

- Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn đặc trưng cho sự thay đổi thay đổi nhanh chậm vận tốc về hướng tại một vị trí.

- Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn có phương trùng với dây treo và chiều hướng vào dây.

 

Đơn vị tính: m/s2

 

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị