Số điểm cực đại hoặc cực tiểu giao thoa trên đường tròn đường kính S1S2 -Vật lý 12

Vật lý 12.Số điểm cực đại hoặc cực tiểu giao thoa trên đường tròn đường kính . Hướng dẫn chi tiết.

N=2n

hinh-anh-so-diem-cuc-dai-hoac-cuc-tieu-giao-thoa-tren-duong-tron-duong-kinh-s1s2-vat-ly-12-633-0

n là số cực đại hoặc cực tiểu giao thoa nằm giữa hai nguồn

N là số cực đại hoặc cực tiểu nằm trên đường tròn

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ