Tần số dao động cưỡng bức - Vật lý 12

Vật lý 12.Tần số dao động cưỡng bức. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

fcb


Nội dung:

 

Khái niệm:

Khi vật chịu tác dụng của lực cưỡng bức có tần số fcb, khi fcb càng gần f0 thì biên độ càng lớn.

 

Đơn vị tính: Hertz Hz

 

hinh-anh-tan-so-dao-dong-cuong-buc-vat-ly-12-290-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ