Thanh kim loại OA dài 0,5 m. Trong khi quay, thanh OA cắt các đường sức từ, B = 0,04 T. Thời gian quay hết một vòng 0,5 s. Hiệu điện thế UOA là bao nhiêu?

Dạng bài: Vật lý 11. Thanh kim loại OA dài 0,5 m. Trong khi quay, thanh OA cắt các đường sức từ, B = 0,04 T. Thời gian quay một vòng hết là 0,5 s. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và có chiều hướng từ trong ra. Hiệu điện thế UOA? Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement
Đề:

Thanh kim loại OA dài 0,5 m quay trong mặt phẳng hình vẽ xung quanh điểm O. Trong khi quay, thanh OA cắt các đường sức từ của một từ trường đều B = 0,04 T. Cho biết thanh OA quay đều, thời gian quay một vòng hết là 0,5 s. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và có chiều hướng từ trong ra. Hiệu điện thế UOA gần giá trị nào nhất sau đây?

hinh-anh-thanh-kim-loai-oa-dai-05-m-trong-khi-quay-thanh-oa-cat-cac-duong-suc-tu-b-004-t-thoi-gian-quay-het-mot-vong-05-s-hieu-dien-the-uoa-la-bao-nhieu-7254-0

Xem câu trả lời
Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ