Thanh kim loại OA dài 1 m quay đều trong mặt phẳng, thanh OA cắt các đường sức từ, B = 0,04 T. Suất điện động cảm ứng trong thanh OA có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?

Dạng bài: Vật lý 11. Thanh kim loại OA dài 1 m quay đều trong mặt phẳng, thanh OA cắt các đường sức từ, B = 0,04 T. Cho biết thời gian quay một vòng hết là 0,5 s. Vectơ cảm ứng từ có phương song song với A .Suất điện động cảm ứng trong thanh OA có độ lớn gần giá tr

Advertisement
Đề:

Thanh kim loại OA dài 1 m quay đều trong mặt phẳng hình vẽ xung quanh trục quay A đi qua điểm O, thanh OA cắt các đường sức từ của một từ trường đều B = 0,04 T. Cho biết thời gian quay một vòng hết là 0,5 s. Vectơ cảm ứng từ có phương song song với A. Suất điện động cảm ứng trong thanh OA có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?

hinh-anh-thanh-kim-loai-oa-dai-1-m-quay-deu-trong-mat-phang-thanh-oa-cat-cac-duong-suc-tu-b-004-t-suat-dien-dong-cam-ung-trong-thanh-oa-co-do-lon-gan-gia-tri-nao-nhat-sau-day-7253-0

Xem câu trả lời
Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ