Tiết diện ngang

Vật lý 10. Tiết diện ngang. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

S


Nội dung:

 

Khái niệm:

Tiết diện ngang của một vật là diện tích phần cắt ngang.

 

Đơn vị tính: mét vuông (m2)

 

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị