Vận tốc ban đầu cực đại của điện tử - Vật lý 12

Vật lý 12.Vận tốc ban đầu cực đại của electron . Hướng dẫn chi tiết.

v0max

 

Đơn vị tính: m/s.

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ