Vận tốc ban đầu cực đại của điện tử - Vật lý 12

Vật lý 12.Vận tốc ban đầu cực đại của electron . Hướng dẫn chi tiết.

Công thức:

v0max


Nội dung:

Khái niệm:

v0max là vận tốc ban đầu cực đại của điện tử.

 

Đơn vị tính: m/s

Tin tức

Tin tức mới

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Hằng Số Mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị