Bề dày bản mỏng - Vật lý 12

Vật lý 12. Bề dày bản mỏng. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Công thức:

e


Nội dung:

 

Khái niệm:

Bề dày bản mỏng là khoảng cách giữa hai bề mặt song song và bên trong có môi trường chiết suất n.

 

Đơn vị tính: milimét mm

 

hinh-anh-be-day-ban-mong-vat-ly-12-322-0

Tin tức

Advertisement
Advertisement

Tin tức mới

Advertisement

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ