Công thức tính số electron thừa và số electron thiếu

Vật lý 11.Công thức tính số electron thừa và số electron thiếu. Hướng dẫn chi tiết.

N = Q1,6.10-19

+ Vật mang điện âm số electron thừa: N = Q1,6.10-19

+ Vật mang điện dương, số electron thiếu: N = Q1,6.10-19

 

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ