Tỉ số tốc độ của điện tử trên quỹ đạo dừng - vật lý 12

Vật lý 12.Tỉ số tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng. Hướng dẫn chi tiết.

v1v2=n2n1=r2r1=Wđ1Wđ2

Với v1 là vận tốc của e khi nó ở quỹ đạo  ; n1 là bậc tương ứng ; r1 bán kính quỹ đạo dừng ta đang cần xét

Với v2 là vận tốc của e khi nó ở quỹ đạo  ; n2 là bậc tương ứng ; r2 bán kính quỹ đạo dừng ta đang cần xét

Tin tức

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ