Tốc độ cực đại của chất điểm trong dao động điều hòa

Dao động điều hòa. Vận tốc. Tốc độ cực đại. Vật lý 12. Biên độ dao động. Tần số góc. Phương trình vận tốc trong dao động điều hòa.

Advertisement

Công thức:

vmax


Nội dung:

 

Khái niệm:

- Tốc độ cực đại của chất điểm trong dao động điều hòa là tốc độ lớn nhất mà chất điểm đạt được trong quá trình chuyển động trong 1 chu kì. 

- Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm li độ của chất điểm có giá trị cực tiểu thì tốc độ của nó có giá trị cực đại.

 

Đơn vị tính: m/s

 

Tin tức

Advertisement

Biến Số Mới

Độ dịch chuyển góc

10 thg 2, 2023

θ

Sai số dụng cụ

3 thg 2, 2023

Adc

Sai số tuyệt đối của phép đo

3 thg 2, 2023

A

Sai số tỉ đối

3 thg 2, 2023

δA

Sai số tuyệt đối trung bình

3 thg 2, 2023

A¯

Tin tức mới

Hằng Số Mới

Advertisement

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.